accountancy administratie advies

Wet Werk en Zekerheid is een feit

Het is zover: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is een feit!
Sinds 1 januari 2015 en 1 juli 2015 is de arbeidsrechtelijke wetgeving sterk gewijzigd. Wijzigingen die van groot belang zijn voor uw onderneming en voor uw personeelsbeleid. U heeft nu bijvoorbeeld te maken met een andere proeftijdregeling, een gewijzigde ketenregeling en nieuwe regels omtrent ontslag. Maar denkt u óók aan de verplichte aanzegging en de transitievergoeding!
Heeft u uw personeelsbeleid hierop al afgestemd. Wij kunnen u, samen met onze personeelsdienstenadviseur, hiermee helpen. We kijken graag met u mee.
Ook op onze gratis spreekuur (elke 3e woensdag van de maand tussen 9.00 uur en 11.00 uur) kunnen wij u hier vrijblijvend over informeren.

It's only fair to share...Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest