accountancy administratie advies

Per 2016 alleen nog storten op g-rekening

Voorkomt uw onderneming de inlenersaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid door een deel van de factuur van het uitzendbureau direct naar de Belastingdienst over te maken? Dan moet u binnenkort uw werkwijze aanpassen. Per 2016 komt het WGA-depot bij de Belastingdienst namelijk te vervallen.

Per 1 januari 2016 kunt u alleen nog gebruikmaken van de g-rekening om te voorkomen dat u de dupe wordt van de inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid. U stort daarvoor een deel van het factuurbedrag op een geblokkeerde bankrekening, en de uitlener of onderaannemer kan dit geld vervolgens alleen gebruiken voor het afdragen van belastingen. De Belastingdienst kan dan niet meer bij uw organisatie aankloppen als een uitlener of onderaannemer de loonheffingen of BTW niet betaalt.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook de g-rekening zou verdwijnen en vervangen zou worden door het depotstelsel. Uiteindelijk is besloten om het stelsel van g-rekeningen toch in stand te houden. Vooruitlopend op het depotstelsel had uw onderneming al jaren de mogelijkheid om een deel van het factuurbedrag van uitzendbureaus en onderaannemers niet op een g-rekening bij een bank, maar direct op een vrijwaringsrekening bij de Belastingdienst te storten. Dit zogenoemde depot op basis van de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) wordt echter per 1 januari 2016 opgeheven.

Om er zeker van te zijn dat uw onderneming niet aansprakelijk wordt gesteld voor niet-afgedragen heffingen, doet u er verstandig aan om te zorgen dat u tijdig een alternatief heeft. Mogelijk moet het uitzendbureau of de onderaannemer eerst nog een g-rekening openen bij een bank.

It's only fair to share...Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest