accountancy administratie advies
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens die sinds 2011 van kracht is. De AVG is een regelgeving die ...
Ten aanzien van de wettelijke termijnen voor deponering van publicatiestukken zijn er het laatste jaar een aantal wijzigingen geweest. Wij zetten de termijnen voor u op een rijtje: Zijn de aandeelhouders van uw ...

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, ...

Teus jpeg (002)
Passion   The Passion Deventer   Een nieuw en gratis toegankelijk cultureel en spectaculair familie-evenement met zang en dans met provinciale allure. Een eigentijdse uitvoering van het ...