accountancy administratie advies
Het UWV neemt de verplichting van de werkgever om loon te betalen over als de werkgever blijvend daartoe niet meer in staat is (artikel 61 Werkloosheidswet). Een dergelijke situatie doet ...
1 januari 2017? Ja, 1 januari 2017!  Nu al. Vanaf deze datum is er geen onderscheid meer tussen de WGA-vast en WGA-flex. Beide risico’s worden samengevoegd. Heb je als bedrijf het ...
Leesbril van de zaak mag niet onbelast Werkgevers kunnen aan werknemers niet zomaar onbelast een leesbril vergoeden of verstrekken. Een leesbril is namelijk geen arbovoorziening en de vergoeding valt dan ook ...
Passion   The Passion Deventer   Een nieuw en gratis toegankelijk cultureel en spectaculair familie-evenement met zang en dans met provinciale allure. Een eigentijdse uitvoering van het ...
Nieuwe gegevens voor Centraal Bureau voor de Statistiek in loonaangifte 2016 Er zijn daarnaast nog twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte van 2016. Dit zijn geen fiscale gegevens die de Belastingdienst ...
Overgangsrecht transitievergoeding Zoals u ongetwijfeld weet bent u als werkgever vanaf 1 juli 2015 wettelijk verplicht een transitievergoeding te betalen wanneer u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer beëindigt. Deze arbeidsovereenkomst zal ...
Het nieuwe systeem van goedgekeurde overeenkomsten , dat de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR)moet vervangen, komt pas per 1 april 2016. Daarnaast heeft u heel 2016 de tijd om uw werkwijze ...
Voorkomt uw onderneming de inlenersaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid door een deel van de factuur van het uitzendbureau direct naar de Belastingdienst over te maken? Dan moet u binnenkort uw werkwijze aanpassen. ...
Binnenkort gaat een nieuwe aanvraagronde van start van een ESF-subsidieprogramma dat zich richt op de inzetbaarheid van mensen. Mensen langer inzetbaar houden. De inzet van mensen versterken waarbij zij gemotiveerd meewerken ...
Het is zover: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is een feit! Sinds 1 januari 2015 en 1 juli 2015 is de arbeidsrechtelijke wetgeving sterk gewijzigd. Wijzigingen die van groot belang ...